David Jones

Conservative Candidate for Clwyd West

Dear constituent,

Thank you for visiting my campaign webpage.

I have been privileged to represent the constituency of Clwyd West for almost 15 years and would be honoured to be re-elected in 2019.

This is the most important election in any of our lifetimes and it presents  a clear choice: delivering Brexit and moving on to a brighter future with Boris Johnson and the Conservatives, or a return to the bad old days of Labour under Jeremy Corbyn, with a betrayal of the 2016 referendum vote and rampant borrowing that would bankrupt the economy.

It is therefore essential that the Conservatives win this election and deliver the country from the disaster of a Corbyn Government.

I am taking my campaign to every corner of the constituency and hope that I shall be seeing you on my travels. However, If you would like to contact me for any reason, please complete the form below.

Best wishes,

David

Annwyl etholaethwr,

 Diolch am ymweld â fy nhudalen gwe ymgyrchol.

 Mae hi wedi bod yn fraint i gynrychioli etholaeth Gorllewin Clwyd am fron i 15 mlynedd, a mi fyddai’n anrhydedd i gael fy ail-ethol yn 2019.

 Dyma etholiad pwysicaf ein bywydau oll, a chyflwynir dewis amlwg: darparu Brexit ac ymdeithio i ddyfodol gwell gyda Boris Johnson a’r Ceidwadwyr, neu dychwelyd i hen ddyddiau drwg Llafur gyda Jeremy Corbyn, gan fradychu canlyniad refferendwm 2016 a chwalu’r economi gyda benthyca direol.

 Mae hi’n hanfodol, felly, fod y Ceidwadwyr yn ennill yr etholiad yma, gan waredu’r wlad rhag trychineb Llywodraeth Corbyn.

 Mi fyddaf yn cario fy ymgyrch i bob cwr a chornel o’r etholaeth, a gobeithiaf gael eich gweld yn ystod fy nheithiau. Fodd bynnag, os hoffech gysylltu â finnau am unrhyw reswm, cwblhewch y ffurflen isod, os gwelwch yn dda.

 Gyda phob dymuniad da,

David

Get in touch with David

We would love to hear your thoughts.

Promoted by Gregory Wynne on behalf of David Jones both of 27 Princes Drive, Colwyn Bay, LL29 8HT

©Copyright 2019 David Jones. All Rights Reserved